Печати за ДГ и СУ 2016!
Назад

Уважаеми клиенти,

В желанието си да бъдем полезни ви предоставяме информация, свързана с въвеждането на Новия Закон за предучилищното и училищното образование и промяната на имената на училища и детски градини. Това предполага смяна на печатите.

Новият Закон за предучилищното и училищното образование влиза в сила от 1 август и променя найече структурата на училищното образование.

Детските градини, които досега бяха Обединено детско заведение ДЗ/ става само Детска градина Г/

Основните училища трябва да се преобразуват в начални (I-IV клас),

основни (I-VII клас),

обединени (I-X клас)

или средни (I-XII клас)

в зависимост от конкретните възможности и капацитета на сградния фонд.

Прогимназиите ще станат основни училища или обединени.

СОУ се преобразува в средно училище СУ.

Оздравителните също ще са вече средни.

Специалните училища за деца и ученици с нарушено зрение и с увреден слух ще се наричат Специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания.

Помощните училища продължават дейността си като центрове за специална образователна подкрепа

В името на училището може да се включи и дума, която придава спецификата на институцията – национално, частно, професионално и други.

 

 

За целта Ви предлагаме СПЕЦИАЛНОТО ни предложения УЧИЛИЩЕ 2016!

Валидно от 04.07 до 30.09.2016 г.!!!!!

Моля вижте прикачения файл


VARBANI-COLOP_School_2016